The Voice of Workers

bubalus.org

bubalus.org és una agrupació que busca fer difusió de diferents problemes que es donen a la nostra societat amb la finalitat de prendre consciència d’ells.

Us volem presentar «The Voice of Workers», una producció de Setem-Catalunya realitzada per bubalus.org, la qual està formada per participants del Camp de Solidaritat de Luzón-Filipines 2016. Gràcies a l’oportunitat que aquests ofereixen per endinsar-se en primera persona a la realitat dels països del sud, els voluntaris d’aquest any han aprofitat per gravar un curt.

Aquest documental ens porta la veu, en primera persona, de les treballadores i els treballadors que viuen explotats per les grans multinacionals de la indústria tèxtil i electrònica. «The voice of workers» ens mostra l’altra cara de la moneda de la globalització. Sense censura, les treballadores i els treballadors ens expliquen el seu dia a dia dins les fàbriques.